Fiskeregler og bestemmelser

Under Lofotcupen og VM i Skreifiske

Generelle bestemmelser

 • Arrangøren tillater kun fiske med stang eller håndsnøre uten hjelp fra andre.
 • Oppheng kan være med en pilk og to kroker (Makkangler)
 • Det er ikke tillatt og fiske med flere stenger/snører samtidig. 
 • Det er ikke anledning til å benytte motorisert snelle eller hjul.
 • All fisk som deltakeren ikke beholder selv, tilfaller arrangøren.
 • Deltagere har mulighet for å delta på et lag, der det er egen premiering basert på snittfangst. 
 • Arrangøren kan ikke garantere at påmeldte grupper (uten privat båt) blir plassert på samme båt,
  men vi gjør så godt vi kan for å få dette til.
 • Gangfart i havnebassenget er satt til 5 knop og toppfart ute på fiskefeltet er satt til 8 knop.
  (Grove brudd på denne regelen medføre til diskvalifisering og må avslutte konkurransen.)
 • Kystvakta er overordnet myndighet for deltakerbåtenes adferd under konkurransen.
 • Fisket foregår innenfor et på forhånd fastsatt område.
 • Konkurransens foregår innenfor den individuelle fisketiden på 5 timer. Tiden starter idet skipper rapporterer fiskestart for båten.
 • All fisk skal korrekt bløgges i takt med opptak og kroker fjernes før nytt utslipp.
 • Arrangementet er ikke tilknyttet Norges Havfiskeforbund og dermed heller ikke forpliktet til å følge deres reglement.
 • Det er rabatt for junior-klassen. ( Til og med 18år )

Deltagerens ansvar

 • Det er deltagerens ansvar å gjøre seg kjent med gjeldende regelverk.
 • Hver deltager skal til enhver tid benytte godkjent flyteutstyr.
 • Alle deltar i fiskekonkurransene på eget ansvar. Arrangøren er ikke ansvarlig for skader som påføres deltakerne eller deres utstyr.
 • Det er deltagerens ansvar å møte frem på kai til fastsatt tid – «Utror». En deltager som kommer for sent mister sin plass gjeldende dag.
 • Dersom en deltager mener at en annen deltager bryter fiskeregler, skal deltageren si ifra til den det gjelder eller melde fra til båtfører.
 • Det er tillatt å bruke medbrakt agn.
 • Det er ikke anledning til å dele/samle fangst før innveiing, dersom dette blir avdekket medfører det diskvalifisering fra premiering og resultatlister.
 • Deltagere som selv velger å bli på land under konkurransen eller ikke rekker utror, har ikke krav på tilbakebetaling av startkontingent.

Båtførerens ansvar

 • Båtføreren/Kaptein er høyeste myndighet ombord i alle spørsmål som angår sikkerhet og manøvrering.
 • Båtfører er ansvarlig for å ha godkjent redningsvest til alle deltakere ombord. Dette skal ikke føre til økonomisk belastning for arrangøren.
 • Båtfører skal bortvise deltaker som er synlig beruset.

Les også våre vilkår og betingelser for arrangementet.