Vi søker bilder og videoopptak fra årets VM-arrangement for bruk i markedsføring av kommende arrangementer.

Opplastet materiale vil måtte kunne benyttes i videoproduksjoner og reklame for VM i skreifiske vederlagsfritt. Vi krediterer selvsagt der det er mulig.